top of page

Nyere forskning viser at synet og hørselen, våre to viktigste sanser, jobber sammen og utfyller hverandres funksjon i større grad enn tidligere antatt. Mennesker med nedsatt funksjon i en av disse sansene bruker den andre sansen ubevist for å tolke, og omforme informasjonen fra lyd til bilde, eller fra bilde til lyd. I en samtale bruker vi også øynene til å forstå hva den andre sier. Er det flere som er med i en samtale kan dette gi store utfordringer for en som har redusert hørsel.

 

Derfor kan nå over 30 av Alliance Optikks butikker nå tilby service og vedlikehold av høreapprater, for å gjøre det enkelt og tilgjengelig for deg.

 

I dag er det over 250.000 brukere av høreapparater, eller ca. 5 % av befolkningen, i løpet av få år vil andelen av hørselsproblemer øke 3-4 ganger. Det blir anslått at ca . 20 % av befolkningen i den vestlige delen av verden kan ha behov for et hørselshjelpemiddel for å fungere bedre i samfunnet.

 

Når det gjelder syn bruker 8 av 10 briller daglig til å gå med, eller til å lese.. Brillebruk er så vanlig i dag at få ser på dette som et handikap. Nedsatt hørsel og nedsatt syn kommer begge naturlig med alderen og bør derfor kontrolleres jevnlig. Å gå til optikeren er naturlig, men å gå til en Audiograf, spesialisten på hørsel, gjør man så sent som mulig i livet og gjerne først når de rundt en er lei av å gjenta beskjeder og at beskjeder blir misforstått.

 

 

Vi hjelper deg til å høre bedre, med eller uten høreapparater

Er du bruker av høreapparater og trenger service på disse kan vi hjelpe deg. Vi utfører små reparasjoner i butikken og er behjelpelig med å sende høreapparatene inn til merkeverksted for større reparasjoner.

bottom of page