top of page

ØYEHELSEFORSIKRING

Hvem bør tegne forsikring?
– Hvis du ofte endrer synsstyrke
– Hvis du nylig har begynt med briller/linser
– Hvis du er opptatt av øyehelsen din
– Hvis du ønsker trygghet ved å bli jevnlig fulgt opp
– Hvis du har arvelige øyesykdommer i familien (f.eks Glaukom)
Husk: Enkelte barn/skolebarn har en hyppig endring av synsstyrke. Det er viktig at barn har de beste forutsetninger for å lære, derfor må synet være optimalt for å følge med på undervisningen.
Den trygge måten å ivareta ditt syn på
Synet er vår viktigste sans, likevel tar mange det for gitt. Som eneste tilbyder på det norske marked kan du hos Alliance Optikk nå kjøpe øyehelseforsikring. Det er viktig å ha kontroll på synsutviklingen din – og kostnader til briller eller kontaktlinser.
 
Hvorfor øyehelseforsikring?
Vi ønsker at du skal se godt hele livet. Derfor har vi gjort det enkelt for deg å ta vare på synet ditt. Med øyehelseforsikring tar vi ansvar og følger deg opp med jevnlige synsundersøkelser hvor vi sjekker øyehelsen din og hvor godt du ser. Ved behov henvises du til øyelege. Din Fastoptiker lager en rapport om din synsstatus og gir deg sine anbefalinger. Har du stryrkeendring, cylinder- eller addisjonsending på minimum 0,5 dioptrier dekker forsikringen nye glass eller linser på inntil kr 4.000 eller kr 8000.
 
Hvilken forsikring skal du velge?
Velg den øyehelseforsikring som passer dine øyne og synsbehov best. Forskjellen ligger i hvor ofte du kalles inn til undersøkelse, og hvor mye du får dekket av kostnadene hvis det er synsendringer. Diskuter dette med din fastoptiker.
 
Øyehelseforsikring Basis kr. 133.- pr mnd.
  • Du kalles automatisk inn til kontroll hver 24 mnd. Denne kontrollen er 100% dekket av forsikringen. Utvidete undersøkelser kan komme i tillegg. Du får innkalling i god tid for kontrollen.
  • Ved endring av brille-/kontaktlinsestyrke på min. 0,5 dioptrier og/eller cyl styrke +/- 0,5 og/eller addisjonsendring på +/- 0,5 dekker forsikringen hver 12 mnd kostnad inntil kr. 4.000.-
 
Øyehelseforsikring Ekstra kr. 233.- pr mnd.
  • Du kalles automatisk inn til kontroll hver 12 mnd. Denne kontrollen er 100% dekket av forsikringen. Utvidete undersøkelser kan komme i tillegg. Du får innkalling i god tid for kontrollen.
  • Ved endring av brille-/kontaktlinsestyrke på min. 0,5 dioptrier og/eller cyl styrke +/- 0,5 og/eller addisjonsendring på +/- 0,5 dekker forsikringen hver 12 mnd kostnad inntil kr. 8.000.-
  • Kostnader til øyelege: Forsikringen dekker kostnader inntil kr. 10.000.- hos valgfri øyelege ved mistanke om funn av mulig sykdom.
  • Glaukom øyesykdom: Forsikringen gir rett til engangsutbetaling dersom du får konstantert Glaukom (grønn stær) første gang. Påvisning tidligst 3 mnd etter forsikringstegning. Dette er en engangserstatning på kr. 20.000.-
 
Ulykkesdekning
Øyehelseforsikring Basis og Ekstra har begge også en ulykkesdekning. Ved ulykke som fører til varig redusert eller tapt syn dekkes inntil kr. 125.000.- som en engangserstatning. Invaliditetsgraden angir andelen av utbetalingen.
Velg forsikring i samråd med din fastoptiker i Alliance Optikk. Forsikringen kan kun lages hos en Alliance Optikk butikk, og det er kun henvisninger fra et medlem av Alliance Optikk som inngår i ordningen. Gjør deg kjent med forsikringsvilkårene for utfyllende detaljer i avtalen.
bottom of page